Bağımsız Denetim

Şirketlerin mali tablolarının finansal raporlama standartları doğrultusunda incelenerek işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve gerçek şekilde gösterip göstermediği konusunda denetçi şirket tarafından görüş bildirmesini içerir.
 
Hizmet ALanları:
 
-Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun belirlediği limitler kapsamına giren şirketlerin finansal tablolarının bağımsız denetimi,
-Hata, hile ve usulsüzlük denetimi,
-UFRS raporlaması,
-İç denetim
-Şirket Değerlemeleri,
-Özel amaçlı raporlar
-Revizyon çalışmaları
-Kurumlara yönelik;
      . Özel Muhasebe
      . Finansal Raporlama
      . Finansal Denetim ile ilgili Eğitim Hizmetleri