Hakkımızda

Kocaeli Bağımsız Denetim Anonim Şirketi, 2015 yılında KOCAELİ’ inde kurulmuştur. Şirket Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından,  Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Kocaeli’nde yetkilendirilen ilk kuruluştur.

Kocaeli Bağımsız Denetim A.Ş. bünyesinde bulundurduğu Yeminli Mali Müşavirler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Bağımsız Denetim Lisanslarına sahip uzman ve deneyimli kadroları ile,  hemen tüm sektörlerde,  ulusal ve uluslararası kurumlara,  vergi, bağımsız denetim, iş hukuku, ticaret kanunu, sosyal güvenlik ve insan kaynakları ile ilgili konularda danışmanlık ve tasdik hizmeti vermektedir. Uzman kadrolarıyla değişen mevzuat ve mesleki konularda genel eğitimler ve talep halinde şirket çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik özel eğitimler vermektedir.

Amacımız, müşteri memnuniyeti çerçevesinde olası riskleri tespit ederek, riski yaşamadan tespit edip müşteri odaklı kalıcı çözümler üretmektir.

Kocaeli Bağımsız Denetim Anonim Şirketi ortakları en az on beş yıllık deneyim, birikim ve tecrübeleri ile bölgesinde dinamik ve güçlü şirketlere vermiş oldukları muhasebe, muhasebe denetimi, yönetim danışmanlığı, Yeminli Mali Müşavirlik ve tasdik hizmetlerini başarılı bir şekilde sürdürmektedir.

Şirketin ortakları ve çalışanları, bölgesini  iyi tanıyan, bölgesinde tanınan birikimli ve deneyimli kadrolardan oluşmaktadır..
Kocaeli Bağımsız Denetim Anonim Şirketi; Bağımsızlığı, Şeffaflığı ve Etik değerleri esas alan ulusal ve uluslararası, denetim, finansal raporlama ve eğitim standartlarına uygun faaliyet gösteren ve toplumsal çıkarları her şeyin üstünde tutan bir anlayışla ekonomik faaliyetlerin denetimini yapmaya devam edecektir. Hizmet sunduğu işletmelerde Bağımsız Denetim Raporu sunmakla yetinmeyip, işletmenin mali yapısıyla ilgili konularda işletmeyi yönetenlere ve işletme sahiplerine ön görülerini sunacaktır.
 
Misyonumuz:
Mevzuatın gün geçtikçe karmaşık bir hal aldığı günümüz şartlarında bilgi kullanıcılarına güvenilir ve doğru bilgiyi sunmak konusunda uzman kadromuzla en etkin danışmanlık ve kaliteli denetim hizmetini sunmak birincil görevimizdir.
 
Vizyonumuz:
Küresel rekabet içinde sürekli büyüme ve gelişmeyi hedefleyen şirketlerin, kontrol, denetim ve risk yönetimine katkı sağlamak gelecekteki büyümelerine yönelik riskleri en etkili ve verimli şekilde yönetmeleri, uzun vadede yüksek performans sergilemeleri için kapsamlı danışmanlık ve kaliteli denetim hizmetleri sunarak değer ve fark yaratmaktır.