Hizmet Alanları

Vergi Hizmetleri

Vergi ve Diğer Danışmanlık Hizmetleri Kocaeli Bağımsız Denetim Anonim Şirketi, deneyimli ve birikimli denetçi kadroları ile m

Bağımsız Denetim

Şirketlerin mali tablolarının finansal raporlama standartları doğrultusunda incelenerek işletmenin finansal durumu

Hukuk Hizmetleri

Vergi ihtilafları ve Vergi Davalarına yönelik hizmetler; Vergi incelemeleri sırasında danışmanlık ve görüş bildirme

Kurumsal Risk Yönetimi

Kuruluşların stratejik hedeflerine ulaşabilmesinde risklerin erken belirlenmesi, ortaya çıkartılması ve karar alma mekanizm