Hukuk Hizmetleri

-Vergi ihtilafları ve Vergi Davalarına yönelik hizmetler;
      . Vergi incelemeleri sırasında danışmanlık ve görüş bildirme,
      . Uzlaşma toplantılarına katılma,
      . Vergi Davalarının açılması ve izlenmesi,
-Ticaret Kanunu Kapsamında Verilen Hizmetler
      . Şirket Kuruluşları, Şirketlerin Birleşmeleri, Bölünme, Tasfiye, ve nevi değişiklikleri,
      . Anonim Şirketlerin  genel kurulları, sermaye artışları, sermaye azalışları, ana sözleşme tadilleri,
      . Şirketlerin ilişkileri sırasında karşılaştıkları mali konular hakkındaki sorunların çözümü,
      . Serbest bölgelerde faaliyeti bulunan şirketlerin danışmanlığı
      . Yabancı sermaye ve yabancıların Türkiye’de yatırım yapmalarında danışmanlık
      . Sosyal Güvenlik ve İş Kanunlarında danışmanlık