Kurumsal Risk Yönetimi

-Kuruluşların stratejik hedeflerine ulaşabilmesinde risklerin erken belirlenmesi, ortaya çıkartılması ve karar alma mekanizmalarının kurumsal risk göstergesi içinde belirlenmesi,
-Kurumsal risk yönetimi danışmanlık hizmetleri kapsamında ilgili kurumların anahtar risk göstergelerinin belirlenmesi ve raporlanması,
-Kurumları riskten korunması için strateji geliştirilmesi ve bu konuda çözüm önerilerinin sunulması,